floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
19-10-2015

Werelddekking zorgkosten vanaf 2017 uit basispakket

Zorgkosten die gemaakt worden buiten Europa worden vanaf 1 januari 2017 niet meer vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Met het schrappen van deze zogenoemde werelddekking bespaart de overheid jaarlijks 60 miljoen euro. Over het wetsvoorstel – voorgesteld door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – waren al eerder afspraken gemaakt in het reageerakkoord en deze is vrijdag goedgekeurd door de ministerraad.

Hoe gaat het nu?
De basisverzekering vergoedt nu nog standaard spoedeisende hulp in het buitenland tot aan het maximale tarief dat in Nederland geldend is. Dat betekent dat een patiënt een deel van de rekening zelf moet betalen, in landen waar de medische zorg duurder is dan in Nederland.

Hoe wordt het?
Het kabinet vindt dat zorgkosten die buiten Europa gemaakt worden niet collectief betaald moeten worden. Daarom zullen deze kosten per 2017 niet langer meer worden vergoed vanuit het basispakket. De Europadekking tot het maximale Nederlandse tarief blijft wel standaard onderdeel van de zorgverzekering.

Aanvullende verzekering
Het is wel mogelijk om een aanvullende verzekering of reisverzekering af te sluiten om verzekerd te zijn voor zorgkosten die buiten Europa gemaakt worden. Met een extra verzekering voor de werelddekking ontvangt men een volledige vergoeding voor spoedeisende hulp in het buitenland. Het kan zijn dat een reisverzekering en een zorgverzekering allebei dezelfde zorgkosten vergoeden. Om ervoor te zorgen dat de claimafhandeling en vergoeding eerlijk verloopt, zijn er verschillende afspraken gemaakt tussen zorg- en reisverzekeraars.

Uitzonderingen
In het wetsvoorstel zijn twee uitzonderingen opgenomen:

  • Voor verzekerden die voor hun werk zorgkosten maken.
  • Voor patiënten die zorg nodig hebben die alleen buiten Europa verkrijgbaar is, geldt ook in 2017 nog een werelddekking vanuit de basisverzekering.


Bron: Rijksoverheid

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration