floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
11-09-2015

Wat weten wij na Prinsjesdag over de zorgverzekering in 2016?

Op Prinsjesdag maakt de regering drie dingen bekend die te maken hebben met de zorgverzekering in 2016:

  • De zorg in de basisverzekering
  • De hoogte van het eigen risico
  • De rekenpremie voor zorgverzekeraars

Basisverzekering
Op Prinsjesdag maakt de regering bekend welke zorg volgend jaar in de basisverzekering zit. Ieder jaar bepaalt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de vergoedingen in de basisverzekering. Dit gaat in overleg met de Tweede Kamer. Het Zorginstituut Nederland adviseert de minister en de Tweede Kamer over het nieuwe basispakket.

Advies
Het Zorginstituut baseert het advies op eigen berekeningen en overwegingen. Wel staat bij het advies wat zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties van de plannen vinden. Inmiddels is er vooroverleg geweest met de minister. Hieruit valt op te maken dat er voor volgend jaar geen grote wijzigingen worden verwacht.

Verplicht eigen risico
Op Prinsjesdag maakt de minister bekend wat het verplicht eigen risico volgend jaar wordt. De minister bepaalt het eigen risico aan de hand van een rekenmethode die al wordt gebruikt sinds 2005. De afgelopen jaren is het verplicht eigen risico steeds gestegen. Dat komt omdat de kosten van de zorg in Nederland zijn gestegen. Hoe hoger de zorgkosten, hoe hoger het verplicht eigen risico. Zorgverzekeraars regelen de betalingen van het eigen risico. Maar zij hebben geen invloed op de hoogte van het verplicht eigen risico.

Rekenpremie
Op Prinsjesdag maakt de regering de rekenpremie voor zorgverzekeraars bekend. De rekenpremie is het vaste bedrag dat zorgverzekeraars volgens de minister aan al hun verzekerden moeten vragen om ongeveer de helft van alle zorgkosten in Nederland te dekken. Werkgevers storten gezamenlijk de andere helft. De rekenpremie storten de verzekeraars in het Zorgverzekeringsfonds. Vanuit het Zorgverzekeringsfonds krijgen de verzekeraars dan een bedrag om de zorg van hun verzekerden te betalen. Het bedrag dat verzekeraars krijgen hangt af van de kenmerken van hun klanten. Het Zorgverzekeringsfonds houdt daarbij rekening met: 

  • de leeftijd;
  • het inkomen;
  • de gezondheid.

Uiteindelijke premie
De rekenpremie is de basis van de premie die de werknemer uiteindelijk gaat betalen. Een stijging van de rekenpremie nemen zorgverzekeraars dus mee in hun uiteindelijke premie. Bovenop de rekenpremie komt de premieopslag die zorgverzekeraars zelf bepalen. Zij berekenen de opslag op basis van verwachte organisatiekosten, verwachte resultaten en hun financiële reserves. De premieopslag verklaart waarom u bij de ene zorgverzekeraar meer premie betaalt dan bij de andere.

Zodra de rekenpremie bekend is, berekenen zorgverzekeraars de premie voor 2016. In november maken zij de premie bekend.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration