floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
12-05-2015

Wat u als werkgever moet weten over de Wet pensioencommunicatie

In de Wet Pensioencommunicatie staat het perspectief van de pensioendeelnemer centraal. Lees hier in het kort wat het doel is van de Wet Pensioencommunicatie, welke eisen de Wet stelt en wat dit voor u als werkgever betekent.

Doel van de Wet Pensioencommunicatie is dat uw werknemer (pensioendeelnemer):

 • weet hoeveel pensioen hij/zij kan verwachten;
 • kan nagaan of dit voldoende is;
 • hij/zij zich bewust is van de risico's en de kosten van zijn pensioenvoorziening;
 • welke actie hij zelf kan ondernemen;
 • focus ligt op informeren;
 • het handelingsperspectief staat centraal. Uw werknemer neemt namelijk eerder informatie op als hij/zij begrijpt wat hij vervolgens kan doen.

Algemene eisen aan de Wet Pensioencommunicatie zijn:

 • tijdigheid;
 • duidelijkheid;
 • correctheid (consistentie);
 • evenwichtigheid (voor- en nadelen);
 • aansluiten op behoeften / handelings- en keuzemogelijkheden;
 • gevolgen voor pensioen bij levensgebeurtenissen.

Dit geldt voor alle informatie die een pensioenuitvoerder verstrekt.

De belangrijkste gevolgen voor u als werkgever:

 • Werkgevers krijgen meer verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie richting hun werknemer, vooral wat betreft het stimuleren van pensioenbewustzijn.
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om de werknemer een pensioenaanbod via de elektronische weg te doen. Hierbij moet de werknemer uitdrukkelijk instemmen met het elektronisch verstrekken van de informatie.
 • De werkgever krijgt de verplichting opgelegd zorg te dragen dat de werknemer (via de pensioenuitvoerder) een brief krijgt met basisinformatie over de pensioenregeling. Hierin moet de werknemer ook gewezen worden op de website van de pensioenuitvoerder. 
 • De werkgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de basisgegevens (via de pensioenuitvoerder). Het is dus van belang dat de pensioenuitvoerder en de werkgever over deze gegevensuitwisseling goede afspraken maken.

Lees meer

Meer informatie, met onder andere de 7 belangrijkste punten van de Wet Pensioencommunicatie, leest u in dit nieuwsbericht.


Bron: Floreijn

 

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration