floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
23-11-2016

Vertraging bij verbeteren pensioencommunicatie

Het oorspronkelijke streven om in de loop van 2017 voor alle pensioendeelnemers het te bereiken pensioen weer te geven in drie scenario’s loopt enige vertraging op. Staatssecretaris Klijnsma laat de Tweede Kamer weten dat dit opschuift naar 2018.

Meer tijd nodig
De uitwerking van de rekenmethoden heeft meer tijd gekost dan voorzien was. Verder is gebleken dat er meer tijd nodig is om te bezien op welke wijze de drie berekende scenariobedragen – een optimistisch, een pessimistisch en een verwacht pensioenbedrag –het best kunnen worden gecommuniceerd naar de pensioendeelnemers.

Twee rekenmethoden
Er zijn twee rekenmethoden ontwikkeld. Opmerkelijk is dat AFM en DNB een duidelijke voorkeur hebben voor rekenmethode 1, maar dat Klijnsma ook rekenmethode 2 wil toestaan. Klijnsma: "Toezichthouder AFM benadrukt dat de deelnemer op basis van de pensioeninformatie adequate keuzes moet kunnen maken, en hecht daarom aan de optelbaarheid, vergelijkbaarheid en consistentie van de pensioenuitkomsten voor die deelnemer. Vanuit dat oogpunt heeft de AFM een voorkeur voor het gebruik van rekenmethode 1. Toezichthouder DNB onderschrijft dit. Om reden van administratieve lasten, uitvoerbaarheid en draagvlak is gekozen voor bovenstaande benadering waarbij de uitvoerders de methode kiezen die het beste aansluit bij de beschikbare gegevens in hun administratie. Bij de verdere uitwerking zal nauwgezet worden bewaakt dat het resultaat begrijpelijk is voor deelnemers en dat de bedragen optelbaar zijn, ook als ze met verschillende methoden berekend zijn."

Meer inzicht in pensioenbedragen
De Wet Pensioencommunicatie schrijft voor dat pensioenuitvoerders het te bereiken pensioen in drie pensioenbedragen inzichtelijk maken, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. De bedragen moeten ook rekening houden met de verwachte inflatie en prijsindexatie verleend door de pensioenuitvoerder. De bedoeling van de wet is dat op deze manier meer inzicht ontstaat in de koopkrachteffecten en risico’s van pensioen.


Bron: VVP

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration