floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
30-01-2015

Verlies op WIA/WGA portefeuille groter dan verwacht

De definitieve resultaten tot en met boekjaar 2013 van de WIA/WGA gerelateerde verzekeringsproducten blijken slechter uit te pakken dan op voorhand door de verzekeraars was voorzien. In februari 2014 meldde DNB dat het door verzekeraars verwachte gezamenlijke negatieve resultaat op deze producten was opgelopen tot ruim één miljard euro. Uit een analyse van DNB van de definitieve cijfers tot en met 2013, blijken de resultaten nog meer tegen te vallen. Het totale verlies voor de sector is opgelopen tot ruim 1,6 miljard euro.

Los van de uitkomst is DNB geschrokken van het enorme gat tussen het verwachte resultaat over 2013 en de daadwerkelijke realisatie: ruim een half miljard negatief. In het nieuwsbericht van begin 2014 noemde DNB een aantal oorzaken hiervoor: opportunisme, gebrekkige datakwaliteit en moeizame communicatie met het UWV.

Veel van deze onderwerpen zijn inmiddels door verzekeraars voortvarend opgepakt. Verzekeraars hebben de polisvoorwaarden aangepast, premiestellingen tegen het licht gehouden en procedures opnieuw ingericht. Daarnaast hebben verzekeraars, in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, stappen gezet in verbetering van de communicatie met het UWV en in het verwerven van data, noodzakelijk voor een juiste risico-inschatting. 

DNB zal in de gaten houden of deze maatregelen leiden tot een beter resultaat. Daarnaast zal worden gekeken naar de manier waarop de uitbreiding van de WIA – ook arbeidsongeschikte flexwerkers vallen vanaf 2016 onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de werkgever – wordt vorm gegeven en naar het proces van 'pricing', met als doel het voorkomen van nieuwe grote verliezen op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

(Bron: DNB)

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration