floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
18-09-2015

Verbond in overleg over overgangsjaar WGA

De aanpassing in de financiering van de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) per 1 januari 2017 dreigt in het overgangsjaar te zorgen voor een verstoring van het hybride stelsel. Over de onbedoelde verstoring als gevolg van deze aanpassingen is het Verbond van Verzekeraars in overleg getreden met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze voor alle partijen ongewenste ontwikkeling te voorkomen.

Maatregelen WGA-markt
Minister Asscher heeft in juli dit jaar maatregelen aangekondigd waarmee het evenwicht op de WGA-markt grotendeels wordt hersteld. Het Verbond van Verzekeraars juicht dit toe. Als gevolg van deze maatregelen worden knelpunten tussen het UWV en private verzekeraars in de WGA-markt per 2017 aangepakt. Echter: als gevolg van deze maatregelen ontstaat er voor grote werkgevers die eigen risicodrager zijn de mogelijkheid om in 2016 een eenmalig financieel voordeel te behalen. In de overgangsperiode zouden zij tegen een minimumpremie kunnen terugkeren naar het UWV met achterlating van ziek en arbeidsongeschikt personeel bij verzekeraars. Per 1 januari 2017 zouden deze werkgevers vervolgens weer terug kunnen keren naar de private sector met achterlating van de schadelast bij de publieke sector.

Ongewenst effect
Zo’n ‘jojo-beweging’ is volgens het Verbond ongewenst omdat het de inzet op preventie en re-integratie ernstig ondermijnt en de stabiliteit van het stelsel aantast. Ook minister Asscher heeft al eerder aangegeven dat hij zo’n ontwikkeling niet wenselijk vindt en zo nodig maatregelen zal nemen ter verbetering van het speelveld zodat de focus meer op re-integratie van zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers gericht wordt. “Een ontwikkeling die in niemands belang is moeten we zien te voorkomen”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Het overleg over mogelijke reparatiewetgeving noemt hij “constructief en hoopgevend”.

 

Bron: Verbond van Verzekeraars

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration