floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
25-02-2015

Tijdelijke goedkeuring pensioeningang eerste van de maand

Op 23 januari 2015 heeft de belastingdienst aangegeven met welke (actuarieel herrekende) opbouwpercentages rekening gehouden dient te worden, als de pensioeningangsdatum ligt vóór de 67ste verjaardag. Het was opmerkelijk dat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) in het nieuwe Vraag & Antwoord een afzonderlijke regel had opgenomen voor pensioeningang op leeftijd 66 11/12e.

Dit is opgenomen als een tegemoetkoming voor veel pensioenregelingen waarin de pensioeningang wordt omschreven als “de eerste van de maand waarin de leeftijd van 67 jaar wordt bereikt” of woorden van gelijke strekking. Bij werkgevers was niet altijd bekend dat dit in feite betekent dat het fiscaal maximale opbouwpercentage, dat immers geldt voor een pensioen dat ingaat bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd, herrekend dient te worden.

Door Helma Lodders (VVD) zijn hierover kamervragen gesteld. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de vragen, mede namens de staatssecretatis van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gisteren beantwoord.

De staatssecretaris is het in principe met de vragenstelster eens dat de geringe actuariële korting (0,0012% per jaar) niet opweegt tegen de extra administratieve lasten die hiermee gepaard gaan. Hij staat dan ook toe dat deze korting tijdelijk achterwege kan blijven waardoor er een verruiming van de fiscale ruimte ontstaat.

Deze goedkeuring geldt voor een periode van twee jaar. Daarna dienen de pensioenregelingen en de administratiesystemen van de uitvoerders aangepast te zijn. Zodat bij een eerdere ingang dan het bereiken van de 67-jarige leeftijd, er in alle gevallen actuarieel wordt gekort. 

Hier vindt u de gehele brief van de staatssecretaris.

Bron: Rijksoverheid

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration