floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
28-08-2015

SCP rapport Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid

Werkenden in Nederland willen in de eerste plaats zekerheid over hun toekomstige pensioen. Dat wordt nog belangrijker gevonden dan solidariteit. Ook is er behoefte aan meer keuzevrijheid, met name als het gaat om te sparen voor vervroegd pensioen. Daarentegen zullen veel mensen die keuzevrijheid in de praktijk niet benutten en blijven bij de standaardregeling.

Voorstanders van een collectieve pensioenregeling zijn met name te vinden bij de midden- en lagere inkomens en bij leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar. Jongeren en beter verdienenden zijn vaker voorstander van een (deels) individuele pensioenregeling. Deze conclusies staan in de op 26 augustus 2015 verschenen studie Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid, die het Sociaal en Cultureel Planbureau op verzoek van het ministerie van SZW heeft uitgevoerd.

Het onderzoek, naar het draagvlak voor solidariteit in aanvullende pensioenen, is uitgevoerd als uitvloeisel van de nationale Pensioendialoog die SZW in 2014 is gestart. Hoe kijkt de Nederlander naar het pensioenstelsel? Willen mensen nog wel gezamenlijk een pensioen opbouwen? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij relevant? En in hoeverre geven mensen de voorkeur aan collectieve of juist aan individuele pensioenregelingen? Voldoet het huidige pensioenstelsel nog wel aan de behoeften van de huidige en toekomstige werkenden? Het rapport gaat hier nader op in.

Het volledige rapport kunt u hier downoladen. 

 

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration