floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
22-12-2017

Mogelijk onjuist vastgestelde Whk-premie

De Werkhervattingskas (Whk) premie wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Onder andere op basis van het totaal aan Ziektewet- en WGA-uitkeringen binnen uw bedrijf.

De eerste keer dat werkgevers een Ziektewet uitkering kregen toegerekend, was in 2014. De basis voor de gedifferentieerde ZW-premie was destijds de Ziektewet uitkeringen welke zijn ingegaan op of na 1 januari 2012.

Geen kans
Bij een bepaalde groep ‘ziek uit dienst getreden werknemers’, heeft de werkgever geen kans gehad om aan hun re-integratie te werken. Dit heeft te maken met het feit dat de werkgever nog geen kennis had van de nieuwe wetgeving en zijn verantwoordelijkheden, omtrent de re-integratie van deze zieke medewerkers. Dit komt doordat de nieuwe wetgeving hierover pas is aangekondigd op 23 april 2012.

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam
De Ziektewetuitkering die het UWV heeft betaald aan de werknemers, die zijn ingestroomd in de Ziektewet tussen 1 januari 2012 en 23 april 2012, zijn aan de werkgever toegerekend in de Whk-beschikking van 2014 en mogelijk 2015 en 2016. Het gerechtshof acht dit in strijd met de Europese rechtsbeginselen. De ziektewetuitkeringen voor deze groep werknemers mag volgens het Gerechtshof Amsterdam dan ook niet worden toegerekend in de berekening van de gedifferentieerde Whk-premie.

Consequenties?
Bovenstaande kan consequenties hebben voor de gedifferentieerde Whk premie voor (grote) bedrijven met Ziektewet instroom in de bewuste periode. Voor ‘kleine’ bedrijven die de sectorpremie betalen, heeft dit geen consequenties aangezien die een premie betalen, ongeacht de eigen schadelast. Voor bedrijven die op 1 januari 2014 eigenrisicodrager waren of zijn geworden voor de Ziektewet heeft dit ook geen consequenties.

Of de uitspraak van het Gerechtshof ook invloed heeft op de vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde WGA premie, als gevolg van uitkeringen over die periode van flex-werknemers, is nog niet duidelijk.

Pro forma in bezwaar
De Belastingdienst is inmiddels in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof, maar totdat de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan, geldt de uitspraak van het Hof Amsterdam als regelgeving. Als werkgever kunt u, om geen recht te verliezen, pro forma in bezwaar gaan tegen de onjuist vastgestelde Whk-premie over de jaren 2014 en mogelijk 2015 en 2016. Bij honorering, zal de Whk-premie met terugwerkende kracht verlaagd worden en kan het teveel betaalde bedrag worden teruggevorderd bij de Belastingdienst.

Vragen?
Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration