floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
17-11-2015

Onderzoek toegang bedrijfstakpensioenregeling tot algemeen pensioenfonds

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat zij een wetsvoorstel zal indienen dat regelt dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen ook toegang krijgen tot het algemeen pensioenfonds. Een vergelijkbare brief is aan de Eerste Kamer aangeboden.

Het kabinet ziet de tendens naar consolidatie in de pensioensector en begrijpt de wens van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen om via het algemeen pensioenfonds tot schaalvergroting te komen. Daarom is een onderzoek verricht om de mogelijkheden te verkennen om ook die pensioenfondsen toegang te verlenen tot het algemeen pensioenfonds. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de wijze van verplichtstelling aangepast dient te worden. Niet het bedrijfstakpensioenfonds, maar de bedrijfstakpensioenregeling zal verplicht worden gesteld. De onderzoekers geven daarbij aan dat het noodzakelijk is dat de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling een eigen collectiviteitkring vormt binnen het algemeen pensioenfonds om de solidariteit te behouden. 

De kamerbrief vindt u hier. Deze brief is een begeleidend schrijven bij het Onderzoek Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds, dat in opdracht is gemaakt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Financiën.

 
Bron: Rijksoverheid

 

 

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration