floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
05-01-2015

Nieuwe wetten per 1 januari 2015

Voor werknemers zijn er weer een hoop nieuwe wetten en regels in werking gezet. De belangrijkste wetswijzigingen op een rij:

 • Verhoogde AOW-leeftijd: de AOW-leeftijd is gestegen naar 65 jaar en drie maanden.

 • Versobering pensioenkader: Het opbouwpercentage voor fiscaal vriendelijk pensioensparen zakt van 2,15% naar 1,875% voor middelloonregelingen. Voor eindloonregelingen is het nieuwe opbouwpercentage 1,657%.

 • Wet werk en zekerheid (Wwz): er vinden wijzigingen plaats in het arbeidsrecht:
  • In tijdelijke contracten van zes maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan.
  • Er geldt een aanzegtermijn bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer: de werkgever moet uiterlijk één maand voorafgaand aan het einde van het contract schriftelijk laten weten of hij het contract verlengt en onder welke voorwaarden.
  • Een concurrentiebeding in tijdelijke contracten is alleen nog toegestaan bij zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks en/of vast in dienst zijn. Volgens de nieuwe regels mogen deze krachten niet meer ontslagen worden als de payrollovereenkomst wordt opgezegd.
 • Participatiewet: Werkgevers moeten banen gaan creëren voor arbeidsbeperkten. Het gaat om 5.000 banen in de periode 2015-2017.

 • Wet arbeid en zorg (WAZO): er zijn nieuwe regels voor het bevallings-, kraam-, ouderschaps- en zorgverlof. En werknemers kunnen nu één keer per jaar een aanvraag indienen voor het wijzigen van hun contractuele arbeidsduur. Voorheen was dit één keer per twee jaar.

 • Werkkostenregeling (WKR): De werkkostenregeling is verplicht voor alle werkgevers. Het is nu niet meer mogelijk om gebruik te maken van het oude systeem voor vergoedingen en verstrekkingen. De vrije ruimte is 1,2% van de totale fiscale loonsom.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration