floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
27-01-2017

Nieuwe beschikking Whk 2017 na beëindigen eigen risico dragen WGA

Was u in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA en bent u dat in 2017 niet meer? Dan krijgt u 2 beschikkingen: een beschikking waarin de Belastingdienst uw eigenrisicodragerschap beëindigt en een beschikking met de nieuwe percentages Werkhervattingskas (Whk). U krijgt de beschikkingen zo snel mogelijk en uiterlijk maart 2017.

De beschikking met het percentage premie Whk 2017 die u in december 2016 heeft gekregen, gaat de Belastingdienst herzien. U hoeft hier dus geen bezwaar tegen te maken.

Wat moet u doen?
Wat u moet doen tot u de nieuwe beschikking hebt, hangt ervan af of u een kleine of (middel)grote werkgever bent:

Kleine werkgever
Als kleine werkgever gebruikt u in de aangifte loonheffingen 2017 de sectorale premie voor de gedifferentieerde premie Whk 2017. U vindt deze premie in Tabel 10a van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017.

Middelgrote en grote werkgevers
Middelgrote en grote werkgevers kunnen in hun aangifte loonheffingen 2017 het percentage van 0% gebruiken, zoals staat in onze beschikking van december 2016.

De nieuwe percentages gelden vanaf 1 januari 2017. Als u de nieuwe beschikking hebt, vergelijkt u het nieuwe percentage Whk met het percentage in uw aangiften. Als dit afwijkt, corrigeert u uw aangiften vanaf 1 januari 2017.

 

Bron: Belastingdienst actueel

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration