floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
20-01-2015

Klijnsma rondt pensioendialoog af

Nieuwsbericht | 19-01-2015

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de bijeenkomsten in het land in het kader van De Nationale Pensioendialoog met een slotbijeenkomst in Nieuwegein afgerond. De bijdragen tot nu toe zijn samengevat in een vijftal punten. Klijnsma heeft deze opgenomen in een voortgangsrapportage die vanmiddag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Staatssecretaris Klijnsma: "Er is veel meegepraat en meegedacht. Zonder taboes. En dat was ook precies de bedoeling. De dialoog heeft een vracht aan ideeën, visies en voorstellen opgeleverd. We gaan de komende maanden benutten om de opbrengst te vertalen naar bruikbare bouwstenen en mogelijke beleidsrichtingen voor een pensioenstelsel waarmee we verder de 21ste eeuw in kunnen."

Rode draden

De dialoog in het land heeft duidelijk gemaakt dat aanpassingen aan het pensioenstelsel nodig zijn om het goede te kunnen behouden. De veranderende arbeidsmarkt is daarvoor een belangrijke aanleiding. Ook benadrukken veel mensen en organisaties het belang van betere communicatie en het minder complex en transparanter maken van het pensioenstelsel. Verder is er behoefte aan meer aansluiting bij individuele behoeftes. Het pensioen zou beter afgestemd moeten worden op het levenspatroon van de deelnemer. Veel mensen geven aan dat zij meer vertrouwen zouden krijgen als ze meer te zeggen krijgen over hun pensioen. De meeste participanten aan de dialoog vinden solidariteit in beginsel belangrijk, maar verschillen van mening over de mate en de richting waarin die solidariteit wenselijk is. Ten slotte is verantwoordelijkheid een belangrijk punt in de discussie. De opvattingen over wie waar voor verantwoordelijk zou moeten zijn lopen uiteen. Wel verwacht de burger dat de overheid een bestaansminimum garandeert voor de oude dag.

De Nationale Pensioendialoog

Klijnsma wilde met deze open en brede dialoog van de samenleving, de sector, wetenschappers, belangenvertegenwoordigers en denktanks horen hoe het aanvullend pensioenstelsel nog beter kan aansluiten op de wijze waarop mensen werken en leven in de 21ste eeuw.

De focus van de dialoog is vooral de maatschappelijke houdbaarheid van ons stelsel. Demografische, economische, arbeidsmarktgerelateerde en sociaal-culturele ontwikkelingen leiden tot fundamentele vragen die de kern van ons pensioenstelsel raken.

Hoofdlijnennotitie

De opbrengst van de dialoog in het land met burgers en professionals en de inzichten uit eerdere oriëntaties vormen samen met het nog te ontvangen SER-advies en rapporten van het CPB en SCP de opmaat naar de Hoofdlijnennotitie. In die Hoofdlijnennotie zal het kabinet een aantal mogelijke beleidsvarianten schetsen waaraan het pensioenstelsel aangepast zou kunnen worden. De notitie zal voor de zomer aan de Kamer verzonden worden.

De bijdragen aan De Nationale Pensioendialoog zijn terug te lezen op 
www.denationalepensioendialoog.nl

Bron: Rijksoverheid

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration