floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
19-10-2017

Kennisverslag UWV over volumeontwikkelingen

Het UWV heeft een kennisverslag uitgebracht over volumeontwikkelingen. Het is een beschrijving van de ontwikkelingen in de sociale zekerheid, in het bijzonder de WIA en de WW. 

Onder invloed van de steeds rooskleuriger economische omstandigheden neemt het aantal WW-uitkeringen snel af. Daarentegen ziet het UWV bij de WIA een steeds verdere toename van de instroom. Een reden voor deze toename is dat oudere werknemers langer doorwerken. Niet alleen neemt het aantal oudere werknemers toe, ook het risico om arbeidsongeschikt te worden stijgt.

Dit zijn de belangrijkste waarnemingen:

  • In 2017 ziet het UWV een verdere toename van de instroom in de WIA. Die is vooral het gevolg van de stijging van de instroom bij de groep mensen met een vast dienstverband (zieke werknemers): +9%.
  • Een belangrijk deel van deze instroomstijging komt voor rekening van mensen in de leeftijdscategorie 60+. De instroom bij deze leeftijdscategorie is in 2016 drie keer zo groot als bij de andere leeftijdscategorieën.
  • Er zijn 2 redenen voor de toename van de instroom van oudere werknemers. Door het afschaffen van de vervroegde uitkeringsregelingen werken mensen langer door en zijn er dus meer werkenden in de leeftijdscategorie 60+: tussen 2012 en 2016 is dat aantal met 55% gestegen. Daarnaast ziet het UWV ook een toename van de instroomkans. Dit geldt vooral voor mensen die ouder zijn dan 62 jaar.
  • Hoewel de instroomkans snel stijgt voor werknemers van 63 jaar en ouder, is het tot nu toe niet zo dat die kans groter is dan voor de 60–62-jarigen.
  • Door de economische omstandigheden neemt de instroom in de WW momenteel snel af. Sinds het dieptepunt van de crisis in 2014 is de jaarlijkse instroom van nieuwe WW-uitkeringen met 200.000 afgenomen. Ook het aantal uitkeringen neemt snel af: in juli 2017 waren er 100.000 minder WW-uitkeringen dan begin 2016.
  • Hoewel het aantal WW-uitkeringen in snel tempo afneemt, zijn we er nog lang niet. Vermoedelijk bereikt de WW pas in 2020 een niveau dat vergelijkbaar is met eerdere economische hoogtepunten.

Bron: UWV Kennisverslag 2017-8

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration