floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
19-03-2015

Kamer stemt in met Wet werken na AOW

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor kunt u werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, meer tijdelijke contracten geven. En u hoeft minder lang het loon door te betalen bij ziekte.

Er zijn een aantal maatregelen opgenomen in het wetsvoorstel. Die moeten ervoor zorgen dat werkgevers hun werknemers ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst willen houden. Vorige week leek een meerderheid van de Tweede Kamer al achter de plannen uit het wetsvoorstel te staan. Deze week was de stemming en bleek inderdaad een meerderheid van de Tweede Kamer het voorstel te steunen.Voordat de maatregelen in werking treden, moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort naar dertien weken
Bij het wetsvoorstel werden drie amendementen aangenomen, die de oorspronkelijke plannen op een aantal punten wijzigen:

  • Er komt een evaluatie van de wet die zich richt op de effecten in de eerste twee jaren na inwerkingtreding van het voorstel. Onderdeel van de evaluatie is in elk geval of de verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.
  • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer wordt in eerste instantie niet verkort naar zes weken, maar naar dertien weken. Dit blijft in elk geval zo, tot de evaluatie van de wet (zie punt hierboven).
  • De mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal zes tijdelijke contracten te geven binnen een periode van maximaal 48 maanden komt in de wet te staan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog geregeld dat dit alleen in de cao kon worden bepaald. Maar omdat niet alle werkgevers en werknemers gebonden zijn aan een cao is dit gewijzigd.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration