floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
02-07-2018

Gaat een collectief zorgcontract alleen maar over korting?

Afgelopen week heeft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg aangegeven dat zorgverzekeraars de kortingen op collectieve polissen doorrekenen in de premie. "De korting wordt niet door een besparing van zorguitgaven gefinancierd", schrijft de minister aan de Kamer.

Sigaar uit eigen doos
Het idee achter collectiviteiten is dat verzekeraars voor een specifieke groep verzekerden gericht bepaalde zorg inkopen. De besparing mag dan in de vorm van een korting van maximaal 10% worden teruggegeven aan deze groep verzekerden. In de praktijk blijkt van specifieke inkoop of zorginhoudelijke afspraken echter geen sprake. "De korting wordt ‘gefinancierd’ door een opslag op de oorspronkelijke premie. De korting is daarmee een sigaar uit eigen doos. Bovendien is de collectiviteit identiek aan de gewone verzekering die zonder korting wordt aangeboden", aldus Bruins.

Korting verlagen
De minister wil dat het aanbod van zorgpolissen overzichtelijker wordt. Er zijn nu meer dan 51.000 collectieve zorgpolissen die vaak erg op elkaar lijken. Om naar een eerlijkere en transparantere markt te gaan, stelt de minister o.a. voor om vanaf 1 januari 2020 het maximale kortingspercentage op de basisverzekering te verlagen van 10% naar 5%.

Reactie Zorgverzekeraars Nederland
In een eerste reactie op dit voornemen stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de oproep van Bruins voor meer transparantie in het polisaanbod ter harte te nemen. ZN vindt het van belang dat zorgverzekeraars collectiviteiten kunnen blijven aanbieden. “Deze kunnen voor betrokken groepen een duidelijke zorginhoudelijke meerwaarde bieden, bijvoorbeeld op het gebied van preventie.”

Visie Floreijn

Wij zijn groot voorstander van transparantie en zien dat zorgverzekeraars al bezig zijn met het verminderen van het aantal polissen en merken. Hierdoor wordt het voor de consument overzichtelijker en kan hij betere keuzes maken. Of de maatregelen die de minister nu voorstelt ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben, is echter de vraag.

Het verlagen van de korting voor ´oneigenlijke´ collectiviteiten is een goede zaak. De verzekerden in zo’n collectief hebben niets met elkaar gemeen, behalve dat ze bijvoorbeeld lid zijn van dezelfde vereniging, hun boodschappen doen in hetzelfde warenhuis of deelnemen aan een loterij.

Het nut van een collectief zorgcontract
Het merendeel van de collectiviteiten is echter een collectief die de werkgever heeft afgesloten voor zijn medewerkers. Hierbij is niet alleen de korting van belang maar juist de extra aanvullende dekkingen op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg, de dienstverlening omtrent casemanagement en budgetten ter financiering van preventieve activiteiten. Hierdoor blijven medewerkers langer gezond en inzetbaar en keren zieke medewerkers eerder terug op de werkvloer waardoor de continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd. Gezonde vitale medewerkers maken daarnaast minder gebruik van de zorgverzekering. Er is dus wel degelijk een voordeel voor zorgverzekeraars bij werkgeverscollectiviteiten die de kortingen op de basis- en aanvullende verzekeringen rechtvaardigen.

Dienstverlening optimaliseren
Vanwege deze bewezen toegevoegde waarde, adviseren wij onze relaties al jaren, om gebruik te maken van het collectief zorgcontract. Wij roepen de minister en de zorgverzekeraars dan ook op zich sterk te maken voor werkgeverscollectiviteiten en verzoeken de zorgverzekeraars om zich hierop te focussen en de dienstverlening voor werkgevers te optimaliseren.

Benieuwd hoe u uw collectief zorgcontract kunt laten aansluiten bij uw verzuimbeleid? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bron: Floreijn

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration