floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
17-02-2015

Internetconsultatie over wetsvoorstel meer invloed voor ondernemingsraden (OR)

Iedereen kan vanaf 17 februari tot 17 maart via internet zijn of haar mening geven over het wetsvoorstel dat regelt dat ondernemingsraden (OR) meer invloed krijgen op bepaalde afspraken over pensioenen en op de beloningsverhoudingen in hun bedrijf. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandelen na verwerking van de reacties de zogenoemde ‘Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders en inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen’ in de ministerraad.

Beloningen
Ondernemingsraden moeten straks beter geïnformeerd worden over de verhoudingen tussen de beloningen aan de top en de werkvloer. Daar moet straks verplicht een gesprek over plaatsvinden. Zo kan de OR gemakkelijker de beloningsverhoudingen aan de orde te stellen. Op deze manier is er transparantie over de verhouding tussen de hoogst en laagst betaalde werknemer binnen een bedrijf. Op dit moment bestaat alleen een rapportageverplichting. De nieuwe maatregel geldt voor bedrijven met meer dan honderd werknemers.

Pensioenen
Ondernemingsraden krijgen meer invloed op pensioenregelingen, ongeacht de pensioenuitvoerder. Het instemmingsrecht van de OR voor pensioenen wordt daarmee verder uitgebreid. Op dit moment heeft de OR geen instemmingsrecht bij een wijziging van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een pensioenfonds. Dit wordt nu wel mogelijk. Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht. Een advies van de SER vormt de leidraad voor de aanpassingen van de huidige wetgeving. 

Bijdragen aan het wetsvoorstel kunnen ingestuurd worden via: www.internetconsultatie.nl

Bron: Rijksoverheid

 

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration