floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
21-01-2019

Instroom WIA laat stijgende lijn zien

De instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) blijft stijgen. Wel is de groei van de instroom in 2017 en 2018 afgevlakt vergeleken met 2016. Een belangrijke oorzaak voor de groei is het langer doorwerken van ouderen.

In 2016 stroomden 40.000 werknemers in, in de WIA, volgens cijfers van UWV. De groei van de instroom was in dat jaar 13% hoger dan in 2015. In 2017 was de instroom in 6% hoger dan in 2016. UWV raamt de groei van de instroom voor 2018 op 3%. Het aantal lopende WIA-uitkeringen in 2018 schat UWV op 302.200.

Hoge groei instroom 2016 door langer doorwerken ouderen
Omdat de instroom in 2016 een sterke groei vertoonde, deed UWV hier onderzoek naar. In 2016 stroomde een groter aantal werknemers in naar de WIA. De belangrijkste verklaring is de veranderde samenstelling van de groep verzekerden. Doordat werknemers langer doorwerken, is het aandeel werkende ouderen toegenomen; en de instroomkans van ouderen is hoger. Voordat werknemers in de WIA komen, zijn zij twee jaar ziek. Het aantal werknemers dat twee jaar ziek is, is dus eerder al gestegen. Een goede reden om meer aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid.

Hogere groei instroom WIA onder meer in onderwijssector
De instroomkans in de WIA was voor werknemers van 60-65 jaar in 2016 tweemaal zo hoog (20%) als voor andere leeftijdsgroepen (10%). Er kwamen meer vrouwen dan mannen in de WIA terecht. Ook was de instroom groter vanuit het onderwijs, de gezondheidszorg, de overheid en de bankensector. UWV zag een grotere instroom van stressgerelateerde ziektebeelden. Hoewel UWV het niet kan onderbouwen, is de veronderstelling dat dit te maken heeft met reorganisaties.

Bron: ArboRendement

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration