m-p-linkedin
19-08-2015

Hoe vermindert u verzuim?

Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft eind juni cijfers gepresenteerd waaruit bleek dat het ziekteverzuim in Nederland sinds 2014 is gestegen. Een groot gedeelte van dit verzuim is werkgerelateerd.

Ziekteverzuim verminderen
Dit houdt in dat de kosten voor het bedrijf oplopen en het werkvermogen van overige werknemers daalt door toenemende werkdruk. Gezien de huidige ontwikkelingen zoals het langer doorwerken en de financiële crisis is het aannemelijk dat de werknemer moet voldoen aan hoge lichamelijk eisen. Met als mogelijk gevolg dat u te maken krijgt met langdurig ziekteverzuim. Wat kan uw bedrijf doen aan werkgerelateerd ziekteverzuim?

Gezonde leefstijl
Werknemers die gezond leven, zijn minder vaak ziek. Zorg ervoor dat uw werknemer voldoende fysieke beweging maakt tijdens het werk. Schaf hiervoor niet meteen dure oplossingen aan. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de printer of het instellen van een wandelkwartier in de pauze. Het stimuleren van het nemen van de trap in plaats van de lift.
Daarnaast heeft het direct ingrijpen door een (para)medici bij lichamelijke klachten een positief effect op het verhogen van het werkvermogen. Het zorgt ervoor dat de werknemer zich sneller weer fit voelt en het werk (volledig) kan hervatten. Ook het aanbieden van gezond voedsel is een belangrijk aandachtspunt.

Werkplek
Zijn de stoel en het bureau goed afgesteld? Is er voldoende licht en geen geluidsoverlast? En hebben de werknemers voldoende inzicht in het correct instellen van de werkplek wanneer zij gebruik maken van flexwerkplekken? Een specifiek op de werknemer afgestelde werkplek is één van de factoren die werkgerelateerd ziekteverzuim kan verminderen. Reduceer ziekteverzuim door hier bijvoorbeeld workshops over te (laten) geven.

Preventief Medisch Onderzoek
Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt ook wel Health Check genoemd. Het is een onderzoek waarbij de werknemer zowel mentaal als fysiek wordt onderzocht. Het is niet verplicht voor een bedrijf om uit te voeren, maar de werknemer moet hier wel gebruik van kunnen maken. Het omvat het invullen van vragenlijsten, mogelijk aangevuld met fysieke testen zoals bloeddrukmetingen en visustesten. Het geeft een goed beeld van klachten die uw werknemer kan ervaren. Met de resultaten uit de onderzoeken, kunt u de werknemer gericht hulp aanbieden, met als doel (langdurig) werkverzuim te voorkomen.

Financiering
Er zijn voldoende mogelijkheden om het werkgerelateerd ziekteverzuim te verminderen of voorkomen. Kansen genoeg voor ieder bedrijf om te zorgen dat werknemers zich goed voelen en een beter werkvermogen hebben. Veelal zijn zorgverzekeraars bereid om hieraan mee te financieren. Bovendien kunnen zij dienstverlening op dit gebied goedkoper voor u inkopen. Daarom is het voor u als werkgever van belang om een passende collectieve zorgverzekering aan te bieden. Floreijn zorgt voor een strategische samenwerking met uw zorgverzekeraar. En realiseert voor u een keten tussen zorg, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit leidt tot inkoopvoordelen voor uw werknemers en het beperken van risico´s van de werkgever in deze keten. Dit levert de werkgever op:

  • een zo hoog mogelijke productiviteit;
  • medewerkers die goed worden gefaciliteerd;
  • zo min mogelijk risico´s door nieuwe wet- en regelgeving;
  • zo laag mogelijke kosten voor de beheersing.

Meer weten? Kijk op onze pagina Zorg & Arbeidsongeschiktheid.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration