m-p-linkedin
06-11-2014

Haalt u de deadline van 1 januari 2015?

1 januari 2015 is een belangrijke datum. Over 8 weken vervalt namelijk het recht op onbelaste pensioenopbouw over het inkomen boven € 100.000. Dit betekent dat, naast de andere aanpassingen binnen uw pensioenregeling, er voor deze groep werknemers een aanzienlijke verslechtering van de arbeidsvoorwaarden zal plaatsvinden. Heeft u al actie ondernomen op dit onderwerp?

Situatie
Naast de pensioenopbouw, worden ook het nabestaandenpensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid beperkt. Dit betekent dat als u niets regelt er, bij overlijden of arbeidsongeschiktheid na 1 januari 2015, een, vaak aanzienlijk, lagere uitkering zal volgen. Dit is een risico voor zowel de betreffende werknemers als voor u als werkgever. Een fiscale aanpassing betekent namelijk niet automatisch een aanpassing van de pensioenregeling. Zolang de medewerker niet geïnformeerd is over de wijziging en hier niet mee in heeft gestemd, blijft de aanspraak op pensioen in principe ongewijzigd, terwijl het niet meer verzekerd is op de “oude” manier.  Er komt nog bij dat de belastingdienst niet toe staat dat de aanpassing wordt uitgesteld. Daarom moet u ervoor zorgen dat de aanpassing is doorgevoerd per 1 januari 2015. Als u een vervangende risicodekking belangrijk vindt, moet ook die dus per 1 januari 2015 geregeld zijn. 

Instemming nodig
Voor de wijziging van een pensioenregeling die niet in de cao-verband vastgesteld wordt, moet u instemming vragen van elk van de betrokken medewerkers. Ook moet in dat geval de ondernemingsraad akkoord gaan. Om hun instemming te krijgen, moet u wellicht compenserende maatregelen voorstellen. Gezien de harde deadline van 1 januari 2015 is er voor overleg daarover echter nog maar weinig tijd beschikbaar. Zonder het nemen van adequate stappen op korte termijn, lopen veel organisaties het risico dat alles niet op tijd geregeld zal zijn, met alle bijbehorende risico’s.  

Heldere aanpak
Met het oog op de harde deadline van 1 januari is een heldere aanpak nodig. Hoe lost u de aanpassingen van de 100k+ pensioenen voor 1 januari 2015 op? En dekt uw financiële en fiscale risico’s af?

  • Laat u ondersteunen bij de besluitvorming over het aanpassen van de regeling aan de nieuwe grens van € 100.000 (op voltijdsbasis). En informeer uw uitvoerder daarover;
  • Laat u adviseren over de mogelijke opties om per 1 januari a.s. te zorgen voor een (tijdelijke) vervangende dekking voor het nabestaandenpensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Als u de dekking van die risico’s noodzakelijk acht, kiest u uiterlijk halverwege december a.s. voor één van de opties;
  • Laat u adviseren over de verschillende manieren van verdere compensatie. Laat u begeleiden wij bij het traject met de medewerkers en de ondernemingsraad. Zo komt u tot een voor iedereen acceptabele manier van compenseren waarin de voor- en de nadelen van de beschikbare opties worden geïnventariseerd. Dit traject kan eventueel over 1 januari worden heen getild en heeft dus een iets minder dringend karakter;
  • Zorg dat u de nodigde communicatiematerialen tot uw beschikking krijgt (o.a. presentaties).

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration