floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
19-03-2018

Gevolgen afschaffing Anw-compensatie door ABP voor uw medewerkers

U heeft het wellicht in de media vernomen: vanaf 1 mei 2018 biedt de pensioenregeling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) niet langer een zogenoemde Anw-compensatie. Bij overlijden van een medewerker kan dit financiële invloed hebben op het inkomen van de partner en eventuele kinderen. In geval van overlijden kan de achterblijvende partner een nabestaandenuitkering (Anw) van de overheid ontvangen. Dit is een financiële tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud. Dit is zo vastgelegd in de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Hoe werkt de Anw precies?
De partner van de medewerker die overlijdt heeft dus mogelijk recht op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Maar niet altijd:

  • De partner ontvangt alleen een Anw-uitkering als die nog geen recht heeft op AOW.
  • Verder moet de partner een kind beneden de 18 jaar hebben of voor minstens 45% arbeidsongeschikt zijn verklaard.
  • Tot slot kan er gekort worden als de partner zelf inkomen heeft (> € 2.556,57 bruto per maand = geen uitkering).

Wat is er nu aan de hand?
Dit betekent in de praktijk dat de kans groot is dat de partner niet of nauwelijks recht heeft op een Anw-uitkering. Tot nu toe is er dan een aanvulling van het nabestaandenpensioen dat de partner ontvangt op grond van de pensioenregeling van het ABP. Dit kan enkele honderden euro’s per maand bedragen.
Per 1 mei 2018 komt deze Anw-compensatie vanuit het ABP echter definitief te vervallen (aanvankelijk was het plan om de regeling per 1 januari 2018 te laten vervallen). Dit kan bij overlijden grote financiële impact hebben op de nabestaanden. Het is verstandig om op korte termijn in overleg te treden met uw medewerkers voor een alternatieve oplossing.   

Floreijn heeft een oplossing
Wij bieden werkgevers waar dit speelt een passende en concurrerende collectieve pensioenoplossing aan, de Anw-hiaatverzekering. Ook werkgevers die niet zijn aangesloten bij het ABP kunnen deze collectieve verzekering voor het personeel afsluiten. Neem voor vragen of meer informatie contact op met Ferry Keehnen (Pensioenadviseur), via +31 6 50 73 71 84 of ferry.keehnen@floreijn.nl. Wij helpen u graag verder!

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration