floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
27-05-2014

Eerste Kamer stemt in met pensioenversobering

Vandaag ging ook de Eerste Kamer akkoord met de pensioenhervormingen. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met de afspraken over de fiscale behandeling van pensioenen. Versobering van het pensioenstelsel per 1 januari 2015 is nu een feit.   

Vanaf 2015 kan in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen. Tot dit jaar was het fiscaal maximale pensioen nog gericht op 80% van het laatst verdiende salaris in 40 jaar. Verder is er voor inkomens boven de € 100.000 geen reguliere pensioenopbouw meer mogelijk.

Belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Verlaging van het opbouwpercentage voor middelloonregelingen naar 1,875% per dienstjaar. Dat was lange tijd nog 2,25%.
  • Ook de opbouw binnen eindloon- en beschikbare premieregelingen verlaagd.
  • De maximale pensioenen zijn gericht op een pensioenleeftijd van 67 jaar.
  • Geen fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw meer voor het salaris boven de € 100.000

Introductie van een vrijwillige ‘netto pensioen faciliteit’ voor het salarisdeel boven de € 100.000

Goed voor de schatkist
Volgens de regering zullen door de versoberingen de pensioenpremies dalen, wat voor werknemers moet leiden tot een hoger netto loon. Dit geeft een bestedingsimpuls aan de economie. Bovendien leiden de aanpassingen tot een structurele besparing op de Rijksbegroting van circa € 1,2 miljard.

Wie wordt het meest getroffen?
Iedereen wordt getroffen door deze maatregelen. Het meest geldt dat voor de jongeren, die nu hun hele pensioen moeten opbouwen tegen lagere percentages. Daarnaast worden ook de ‘grootverdieners’ getroffen, zeker waar het de voorziening voor nabestaanden betreft.  Er is immers geen partnerpensioen meer voor het salarisdeel boven de € 100.000.

Netto pensioen
Voor 'grootverdieners' wordt er een netto pensioen geïntroduceerd. De wetgeving voorziet in een mogelijkheid om - op vrijwillige basis - pensioen op te bouwen voor het inkomensgedeelte boven de aftoppingsgrens van € 100.000. De premies van het netto pensioen zijn niet aftrekbaar in box 1, de opgebouwde aanspraak is vrijgesteld van box 3 en de uitkeringen niet zijn belast in box 1.

Haast geboden
De nieuwe fiscale regels gelden al per 1 januari 2015. Het is daarom zaak je pensioenregeling tijdig aan te passen zodat deze ook in 2015 voldoet aan de nieuwe regels. Floreijn denkt graag mee om pensioenregelingen weer wetsbestendig te maken.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration