floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
08-06-2017

Doorwerken na AOW wordt steeds gewoner

Werkgevers vinden het niet heel belangrijk om werknemers na de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk te houden. Toch neemt inmiddels 43 procent maatregelen om doorwerken mogelijk te maken.

Doorwerken na AOW wordt steeds gewoner
Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Werkgevers Enquête Arbeid van onderzoeksinstituut TNO. Zes jaar eerder was dat nog een derde van de bedrijven.

Taakverlichting belangrijkste maatregel
De meest genomen maatregel is taakverlichting of aanpassing van het takenpakket. Dat zogeheten ‘job crafting’ wordt door 15 procent van de bedrijven gedaan. Ook is vaker ruimte voor het combineren van werk- en zorgtaken en hebben meer organisaties scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden voor hun personeel.

Laag inkomen leidt tot langer doorwerken
Voor werknemers spelen financiële aspecten een belangrijke rol bij de beslissing om door te werken. Vooral werkenden met een laag inkomen zijn de laatste jaren veel vaker gaan doorwerken. Onder invloed van de economische situatie, het toenemende aantal flexwerkers en de groeiende groep zzp-ers wordt verwacht dat het aantal mensen dat onvoldoende inkomen of buffer heeft de komende jaren stijgt. Het beleid moet zich daarom richten op deze groep en zowel kijken naar het faciliteren van deze groep bij het vinden of behouden van werk, als naar het voorkomen van financiële problemen bij AOW-gerechtigden.

Rol van gezondheid
De rol van gezondheid bij het door willen werken is dubbel. Een goede gezondheid is enerzijds een motief om door te werken en anderzijds een randvoorwaarde dit ook te kunnen.

AOW’ers zijn aantrekkelijk arbeidsaanbod
Werkgevers vinden doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd (nog) niet heel belangrijk, concludeert TNO. Voor hen vormen doorwerkende AOW’ers een aantrekkelijk arbeidsaanbod wanneer zij taken verrichten die jongeren niet willen of kunnen doen. Deze doorwerkende AOW’ers brengen daardoor weinig negatieve gevolgen met zich mee voor jongeren en vullen gaten in de arbeidsmarkt op.

Leeftijd staat niet centraal
Voor de werkgevers staat het inhuren van de juiste persoon op het juiste moment centraal en niet de leeftijd. Het inzetten van AOW-gerechtigden is vaak ook geen bewuste keuze, aldus TNO. AOW-gerechtigden worden veelal vanuit het eigen netwerk geworven. Voordeel hiervan is dat de kwaliteiten en competenties van de AOW-gerechtigde vooraf al bekend zijn.

Risico op werkdruk
Volgens werkgevers neemt het risico op werkdruk toe. Bijna de helft van de bedrijven noemt werkdruk als belangrijkste arbeidsrisico. Werkgevers nemen dan ook vaker maatregelen om die druk te helpen verlichten.

Inmiddels werkt al 55 procent van de werknemers bij een bedrijf dat langer doorwerken stimuleert. Dat aandeel lag in 2010 10 procentpunt lager.

Bron: pwnet

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration