floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
24-03-2015

Afstandsverklaring kan leiden tot veel strijd

Groot misverstand
De ervaring leert dat in bijna elke onderneming één of meer werknemers niet deelnemen aan de collectieve pensioenregeling. Soms wordt dit juridisch vastgelegd in een zogeheten afstandsverklaring of afstandsovereenkomst. Maar in veel gevallen gebeurt dat niet en blijft het bij een mondelinge afspraak. Werkgevers gaan er daarbij van uit dat deelname aan de pensioenregeling vrijwillig is. En dat zij niet langer verplicht zijn om premie te betalen als de werknemer zelf besluit om niet mee te doen. Dit is een groot misverstand.  

Geen no-claim garantie
Op een zelfstandige pensioenregeling is weliswaar geen dwingend Bpf-recht van toepassing, maar deelname is absoluut niet vrijblijvend. Steeds meer verzekeraars leggen in de uitvoeringsovereenkomst vast dat alle werknemers die aan de deelnemingsomschrijving voldoen, moeten worden aangemeld. Daarnaast kan niet-deelname in strijd zijn met de cao, het arbeidsrecht, gelijke behandelingswetgeving, enzovoort. En om de zaak nog complexer te maken: zelfs een juridisch dichtgetimmerde afstandsovereenkomst geeft nog geen no-claimgarantie. Zo bleek uit een uitspraak van de Kantonrechter Apeldoorn in januari 2013, dat aan de partner van een werknemer alsnog partnerpensioen toegekend moet worden. De werkgever had aan de (inmiddels overleden) werknemer niet voldoende en onjuiste informatie verstrekt.

Standaard deelnemen aan pensioenregeling
Een afstandsovereenkomst kan leiden tot zoveel strijd, dat de boodschap naar de werkgever moet zijn: presenteer deelname aan de pensioenregeling als een voldongen feit en maak geen uitzonderingen. Oftewel voordat de werknemer in dienst komt aangeven: hier werken is standaard deelnemen aan de pensioenregeling. Hier ligt een cruciale rol voor de afdeling HR. In samenspraak met de pensioenadviseur. Maar ook voor de accountant is het een aandachtspunt om elk jaar bij de controle van de jaarrekening te checken of alle werknemers zijn aangemeld en, zo nee, te wijzen op de grote financiële risico’s. Simpelweg een vraag stellen aan de werkgever is daarbij niet voldoende. De accountant zal het antwoord ook moeten controleren door alle loonstaten op te vragen en te matchen met de salarisadministratie.

Meer weten over afstandsverklaring of afstandsovereenkomst? Wij zijn u graag van dienst.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration